Reference

Požárně bezpečnostní řešení pro novostavby, rekonstrukce, změny užívání:

 • rodinné domy
 • rekreační objekty
 • doplňkové stavby (garáže, sklady, kolny, přístřešky, pergoly apod.)
 • bytové domy
 • budovy pro ubytování (penziony, hotely, ubytovny)
 • komerční objekty (obchodní centra, prodejny)
 • obchodní jednotky v obchodních centrech,
 • administrativní objekty
 • objekty pro kulturu a vzdělávání
 • objekty pro sport a tělovýchovu
 • objekty zdravotnických zařízení
 • zařízení sociální péče (domy s pečovatelskou službou, ústavy sociální péče)
 • školky a jesle
 • památkově chráněné objekty
 • infrastruktura (komunikace, inženýrské sítě)
 • výrobní objekty
 • skladové haly
 • otevřená technologická zařízení
 • volné sklady
 • zemědělské objekty
 • objekty s hořlavými kapalinami (výroba, sklady, čerpací stanice)
 • objekty s nehořlavými a hořlavými plyny (výroba, sklady, regulační stanice, kotelny, plynovody,
 • čerpací stanice CNG, LPG, vodík)

Naše specializace je získání souhlasného stanoviska HZS.

Při nesouhlasném stanovisku HZS, doplníme PBŘ bez navýšení ceny.

Odkazy

CO VŠECHNO

POTŘEBUJETE VĚDĚT?