Služby v požární bezpečnosti staveb

  • Zpracování auditů požární bezpečnosti stávajících objektů (zhodnocení stavu objektu)
  • Zpracování pasportů PBŘ stávajících budov (sloučení dílčích PBŘ do jednoho PBŘ)
  • Zpracování dokumentace zdolávání požáru / DZP
  • Zpracování Analýzy zdolávání požáru
  • Zajištění koordinační funkčních zkoušek požárně bezpečnostní zařízení (výchozí i periodické)
  • Příprava stavby na kolaudaci s HZS (doklady, funkční zkoušky, prohlídka stavby)
Odkazy

CO VŠECHNO

POTŘEBUJETE VĚDĚT?